Driftinformation

Driftsstörningar
Alla kända driftsstörningar publiceras i artikelform under driftinfo till höger.
Planerad störning
Till höger publicerar vi också alla planerade störningar så som underhållsarbete, planerade elavbrott eller liknande.
Ej publicerad störning
Har du problem och med din anslutning utan att finna en publicerad störning rapportera detta fel till din tjänsteleverantör. Fel kan endast rapporteras via din tjänsteleverantör.
Tillförlitlighet
Nätet har hög redundans, dvs om en fiberledning skulle skadas så tar trafiken automatiskt en annan väg. Alla områdesnoder har minst två anslutningar till backbonenätet.
Driftsäkerheten är hög och tillgängligheten i nätet är 99,8%.
fiberljus