Hosjöholmen, Sundbornsvägen

Falu Stadsnät till Hosjöholmen

Senast uppdaterad: 31 oktober 09:33
Merparten av fastigheterna har nu färdiga anslutningar. Några enstaka kvarstår och slutförs så snart vi har fått tillstånd av Trafikverket, vilket troligtvis kommer i november.
Till dig som ännu inte har beställt en anslutning.
Kampanjen är avslutad. Vill du veta mer om dina möjligheter att ansluta fastigheten?
Kontakta oss på 023-77 49 00 eller .
Kontaktpersoner för Hosjöholmen, Sundbornsvägen